Zoet Gastouderbureau


Zorg over elke telg     Gevestigd in Rotterdam Hillegersberg/Schiebroek     info@zoetgastouderbureau.nl     LRK 153509545
 

Zoet Gastouderbureau bemiddelt & ondersteund

Steeds meer ouders kiezen voor een gastouder. Dat is ook niet gek als u weet dat onderzoek heeft aangetoond dat uw kind beter ontwikkeld in een huiselijke omgeving. Bent u op zoek naar persoonlijke en kleinschalige opvang voor uw kind? Dan bent u bij Zoet Gastouderbureau aan het juiste adres. Wij werken met uitsluitend gecertificeerde en LRK (landelijk register kinderopvang) geregistreerde gastouders welke jaarlijks getraind worden om het beste uit de gastouders te halen. De consulent van Zoet Gastouderbureau werkt samen met gastouders en ouders om zorg te dragen voor de best mogelijke koppeling. Voordat er een koppeling gemaakt kan worden zal er een intake gesprek plaatsvinden. Hiermee leert u ons kennen en wij u met de specifieke wensen en behoeften van u en uw kind. De consulent komt op de opvanglocatie en is uw vaste contactpersoon.  

Voordelen

Zoet Gastouderbureau komt naar u toe. Wij hechten veel waarden aan persoonlijke aandacht voor u en uw kind. De consulent van Zoet Gastouderbureau en de gastouder zijn een vast gezicht waardoor er snel een band ontstaat met u als ouder maar ook met uw kind. Een vast gezicht van de gastouder heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van uw kind en de gastouder kan daarmee nog beter inspelen op de persoonlijke behoeften van uw kind. U bepaalt waar uw kind de beste en veiligste opvang krijgt, Zoet Gastouderbureau bemiddelt voor u met de gastouder. Zoet Gastouderbureau heeft niet alleen een bemiddelde rol maar wij verzorgen ook de kassiersfunctie, alle zorg word u uit handen genomen middels het maandelijks automatisch incasso. Omdat gastouderopvang door de overheid wordt gezien als professionele opvang heeft u recht op kinderopvangtoeslag

Hoe werkt het

Gastouderopvang is een professionele manier van kleinschalige opvang welke is afgestemd op uw persoonlijke wensen. Om tot een juiste afstemming van uw wensen te komen zullen de volgende stappen doorlopen worden. Zoet Gastouderbureau maakt een koppeling door middel van een kennismakingsgesprek tussen de ouder en de gastouder op de opvanglocatie waar de consulent van het gastouderbureau bij aanwezig is. Wanneer er een positieve uitkomst van de kennismaking heeft plaats gevonden zal Zoet Gastouderbureau een bemiddelingsovereenkomst opstellen. In de bemiddelingsovereenkomst worden de wensen van de ouder en gastouder beschreven. Tijdens het bemiddelingsgesprek zal deze verder worden toegelicht. Zoet Gastouderbureau verzorgt de kassiersfunctie voor de gastouderopvang. Maandelijks factureert Zoet Gastouderbureau het afgesproken tarief van de gastouder met vermeerdering van de bureaukosten. De kosten van Zoet Gastouderbureau kunt u terug vinden bij Tarieven. Aan het einde van het jaar zal er een verrekening plaatsvinden van de afgenomen uren en zal u een jaaroverzicht ontvangen die u kunt gebruiken voor de kinderopvangtoeslag.

Gastouder zoeken

Zoet Gastouderbureau bemiddelt tussen ouder en gastouder. Uw wensen uw opvang staat voorop maar veiligheid gaat boven alles. Daarom werkt Zoet Gastouderbureau alleen met gecertificeerde gastouders. Onze gastouders staan ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang ( bekend als LRK ). EHBO voor kinderen en een verklaring omtrent het gedrag zijn tevens eisen die gesteld worden aan onze gastouders en huisgenoten boven de achttien jaar. De verdere eisen gesteld aan de gastouder kunt u terug vinden bij de pagina Gastouders. Omdat er professionele opvang wordt geboden zal het huis waar uw kind wordt opgevangen jaarlijks door Zoet Gastouderbureau worden gecontroleerd middels een risico inventarisatie. Ook heeft de GGD een controlerende functie en inspecteert de gastouders in ons bestand. Wanneer u zelf een gastouder aandraagt zal worden bekeken of de gastouder voldoet aan de wettelijk gestelde eisen aan de gastouder. Wanneer de gastouder niet alle benodigde documenten bezit kan Zoet Gastouderbureau hierin ondersteunend zijn.

Gastouder aan huis  

Als u kiest voor een gastouder in uw eigen woning dan geldt het wettelijk minimumloon als het tarief dat u minimaal aan uw gastouder dient te vergoeden. Onafhankelijk van het aantal kinderen wat wordt opgevangen. Het tarief wat uiteindelijk met de gastouder samen wordt bepaald kan hoger zijn dan het minimumloon. De gastouder en u als ouder maken hier samen afspraken over. Het minimumloon voor de gastouder aan huis vanaf 23 jaar is 10,75 euro bruto per uur. Met de dienstregeling aan huis ookwel gastouder aan huis genoemd, bent u als ouder opdrachtgever. U neemt een gastouder in dienst voor de opvang van uw kinderen waarbij de gastouder tevens kleine klussen in en om uw woning kan doen, zoals boodschappen, de verzorging van eventuele huisdieren, of de was. Via de regeling dienstverlening aan huis hoeft u echter niet alle werkgeverslasten te dragen. Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding: u geeft aan welk werk gedaan moet worden en bijvoorbeeld hoe het werk gedaan moet worden en de gastouder voert het werk uit. De afspraken over deze zaken moeten vastliggen in een overeenkomst die Zoet Gastouderbureau opstelt. Om in aanmerking te komen voor de regeling moet zowel u als de gastouder een particulier zijn. Voor meer informatie kunt u bijgaand PDF bestand doornemen voor de wet en regelgeving betreffende dienstverlening aan huis.

 

 

Uw wensen uw opvang

Tijdens het kennismakingsgesprek tussen u en de consulent van Zoet Gastouderbureau zullen uw wensen van de opvang worden besproken. Heeft u specifieke dagen en/of tijden waarop opvang benodigd is, of heeft u bijvoorbeeld flexibele opvang nodig dan kunt u dat bespreken met bespreken de consulent. Heeft u liever opvang thuis of vind u het juist prettig als uw kind ook in aanraking komt met andere kinderen en leeftijdsgenootjes dan zullen wij deze wensen overleggen en een juiste gastouder voor u vinden. Zijn er zaken als allergieën waar rekening mee gehouden dient te worden dan word dat opgenomen in het koppelingsgesprek. Kortom uw wensen uw opvang. Na het kennismakingsgesprek gaan wij de koppeling maken met een gastouder en zal er een kennismaking met de gastouder plaatsvinden. Wanneer de uitkomst van het gesprek tussen de gastouder en u positief bevonden word zal er een bemiddelingsgesprek plaatsvinden op de opvang locatie met de gastouder het gastouderbureau en u als ouder.

Kennismaken

Onze gastouders stellen het erg op prijs wanneer u met partner persoonlijk in contact treed. Op deze manier kan de gastouder uw gezin leren kennen en u ook de gastouder. Hierbij is de voorkeur om op een rustig moment kennis te maken met elkaar, zodat alle vragen kunnen worden beantwoord. Wanneer de kennismaking heeft plaatsgevonden en een koppeling tot stand is gekomen kunt u met de gastouder afspreken om een wen-moment in te plannen en met uw kind langs te komen wanneer er opvang geboden wordt bij de gastouder. Bij een geslaagde kennismaking zal er buiten de opvangtijden een vervolg gesprek worden gepland. Samen met de consulent van Zoet Gastouderbureau en de gastouder zullen de wensen in formele afspraken worden vastgelegd in een bemiddelingsovereenkomst.

Kinderopvangtoeslag

Zoet Gastouderbureau werkt met gecertificeerde gastouders waardoor zij worden gezien als erkende kinderopvang. Dit is niet alleen veilig maar ook voordelig. U heeft recht op kinderopvangtoeslag. Dit kunt u eenvoudig aanvragen via mijn toeslagen van de belastingdienst. Van registreren tot uitbetaling neemt enkele weken in beslag, wacht hier niet te lang mee.

Voortgang

Wanneer er een succesvolle koppeling is gemaakt met de gastouder en de opvang van uw kind is gestart vindt er jaarlijks een voortgangsgesprek plaats met de consulent van Zoet Gastouderbureau. Tijdens deze gesprekken worden de veiligheid en uw wensen en behoeften besproken maar bovenal de voortgang van de opvang van uw kind. Hoe uw kind zich ontwikkelt op persoonlijk, sociaal- emotioneel vlak en de normen en waarden worden besproken, daarbij komt aan bod of u tevreden bent over de manier van opvang door uw gastouder. Uw kind groeit tenslotte in zijn ontwikkeling en wellicht zijn er in deze ontwikkelingsperiode ook veranderende behoeftes. Tijdens deze gesprekken worden de veranderende behoeftes opgenomen in de afspraken welke zijn gemaakt tussen u en uw gastouder en zal tevens met de gastouder persoonlijk worden besproken.

Ouder en klachtencommissie

Zoet Gastouderbureau heeft een klachtenregeling beschikbaar. De klachtenregeling is te vinden onder  Documenten Zoet   . Ouders worden geïnformeerd over wijzigingen of regelgeving middels email of een nieuwsbrief tevens te vinden onder Documenten Zoet  . Wanneer een geschil niet binnen de gestelde termijn nadat de zaak is voorgelegd aan Zoet Gastouderbureau is verholpen kan men zich wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang. Het geldende reglement is beschikbaar op http://www.degeschillencommissie.nl en wordt u desgewenst toegezonden. Zoet Gastouderbureau is altijd opzoek naar betrokken ouders en/of verzorgers welke zich willen inzetten in de oudercommissie ter verbetering en bevordering van Zoet Gastouderbureau. Wilt u zich inschrijven als lid van de oudercommissie, neemt u dan contact met ons op via het Contact formulier.