Zoet Gastouderbureau


Zorg over elke telg     Gevestigd in Rotterdam Hillegersberg/Schiebroek     info@zoetgastouderbureau.nl     LRK 153509545
 

Pedagogisch beleidsplan Zoet Gastouderbureau

 

Nieuwsbrief Zoet Gastouderbureau 

 

Onze Privacyverklaring en algemene voorwaarden vindt u hier als PDF bestand.  

Klachtenprocedure Zoet Gastouderbureau

Heeft u een klacht met betrekking tot de gastouderopvang dan kunt u hieronder lezen hoe de klachtenprocedure werkt.

 

 

Inspectierapport Zoet Gastouderbureau

Met trots kunnen we u melden dat Zoet Gastouderbureau voor 2019 heeft voldaan aan alle strenge criteria die worden gesteld aan een Gastouderbureau. Dit betekend dat we niet alleen nu maar ook in de toekomst met veel zorg en aandacht koppelingen kunnen verzorgen. Op bijgaande link kunt u het actuele rapport inzien of via het PDF bestand. (Inspectierapport Zoet Gastouderbureau)

Inspectierapporten van de bij Zoet Gastouderbureau aangesloten gastouders

Hier vindt u de inspectierapporten van de aangesloten gastouders in het LRK die vallen onder Zoet Gastouderbureau. Om deze rapporten in te zien kunt u hier terecht waarna u wordt doorgelinkt naar het LRK waar alle gastouders die geregistreerd en bemiddeld zijn bij Zoet Gastouderbureau staan vermeld.

Oudercommissie

Zoet gastouderbureau heeft een oudercommissie beschikbaar. Minimaal eens per jaar word er een vergadering gepland met de oudercommissie en de houder van het gastouderbureau. Indien u wenst kunt u de afspraken die zijn gemaakt met de oudercommissie opvragen. 

Taak oudercommissie

De oudercommissie behartigt en vertegenwoordigt de belangen van de kinderen en de ouders/verzorgers bij Zoet Gastouderbureau. De oudercommissie heeft een informerende-,adviserende rol. En heeft instemmingsrecht op verschillende gebieden met betrekking tot het gastouderbureau. De oudercommissie vergadert zo vaak als noodzakelijk wordt geacht. Ouders worden geïnformeerd over de vergaderingen van de oudercommissie.

Wilt u in contact komen met de oudercommissie dan kunt u een e-mail zenden naar oc@zoetgastouderbureau.nl.

 


 https://www.boink.info/aorkinderopvang/brochure

Op bovenstaande link kunt u informatie vinden over de alternatieve ouderraadpleging. 

Zoet Gastouderbureau en Legeskosten

De gemeente brengt de leges gastouderopvang in rekening bij Zoet Gastouderbureau. Zoet Gastouderbureau stuurt de factuur van de leges naar de gastouder. De factuur dient voor het indienen te worden betaald door de gastouder. Het gastouderbureau heeft geen enkele verplichting voor het betalen van de leges kosten. De gastouder is hiervoor verantwoordelijk. 

 


Verbeterde meldcode

Per 1 januari 2019 verandert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De 5 stappen uit de meldcode blijven bestaan, maar stap 4 en 5 worden aangepast. Het wordt verplicht om een afwegingskader te gebruiken in deze stappen. Het afwegingskader is een hulpmiddel dat helpt bij het wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en bij het beslissen. Binnenkort ontvangt u van ons meer informatie over de verbeterde meldcode.

Heeft u vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling? Dan raden wij u aan om altijd contact op te nemen met uw bemiddelaar. Samen kunt u de stappen van de meldcode doorlopen.

De Meldcode App
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Meldcode App laten ontwikkelen. De app behandelt de 5 stappen van de meldcode en biedt de mogelijkheid direct met de juiste instanties in contact te treden. Klik hieronder om de app voor iPhone of Android te downloaden. https://itunes.apple.com/nl/app/meldcode/id431602913?mt=8