Zoet Gastouderbureau


Zorg over elke telg     Gevestigd in Rotterdam Hillegersberg/Schiebroek     info@zoetgastouderbureau.nl     LRK 153509545
 

Zoet Gastouderbureau staat voor - Zorg over elke telg

Zoet Gastouderbureau bemiddelt tussen ouder en gastouder en legt hierbij de focus op veiligheid, geborgenheid en de ontwikkeling van uw kind. Dit doen wij middels het inzetten van een persoonlijke consulent die fungeert als uw vaste contactpersoon. Uw consulent is op de hoogte van uw persoonlijke wensen, behoeften en begeleidt u hierin.  Zoet Gastouderbureau oriënteert zich voornamelijk in Rotterdam en omgeving. Wilt u graag in contact komen met uw consulent laat het ons weten via het contactformulier.

Zoet Gastouderbureau: voor Ouders

Wij hechten veel waarde aan persoonlijke aandacht voor u en uw kind. Om deze reden werken wij met vaste gastouders en consulent, aangezien er op die manier snel een persoonlijke band tussen zowel het kind en de gastouder als u en de gastouder ontstaat en het contact met de consulent snel gemaakt is. Een vast gezicht van de gastouder heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind en de gastouder kan daarmee nog beter inspelen op de persoonlijke behoeften en ontwikkeling van uw kind. Kortom: de belangen van u en uw kind staan bij ons op een gedeelde eerste plaats. Dit houdt in dat u degene bent die bepaalt aan welke gastouder de zorg van uw kind wordt toevertrouwd. Zoet Gastouderbureau bemiddelt hierbij in de koppeling. Wij werken enkel met gecertificeerde gastouders, zodat kan worden gewaarborgd dat uw kind de beste zorg krijgt dat het verdient. Onze gastouders zijn met name werkzaam in Rotterdam en omstreken. Omdat gastouderopvang door de overheid wordt gezien als erkende en professionele opvang heeft u recht op kinderopvang toeslag. Meer informatie hierover en de tarieven van Zoet Gastouderbureau kunt u terugvinden onder Tarieven.

Zoet Gastouderbureau: voor Gastouders

De samenwerking tussen Zoet Gastouderbureau en de gastouders is laagdrempelig. Als gastouder bent u de ondernemer en wij vervullen de ondersteunende rol. De gastouder past per dag maximaal op zes kinderen waarvan maximaal twee baby`s tot de leeftijd van een jaar. Maximaal vier kinderen tot de leeftijd van twee jaar en maximaal vijf kinderen tot de leeftijd van vier jaar. Hierbij worden eigen kinderen tot de leeftijd van tien jaar worden ook meegerekend. Gastkinderen tot de leeftijd van dertien jaar vallen onder de regeling van maximaal zes kinderen per dag op de opvanglocatie. De opvang vindt plaats bij de gastouder thuis of in de woning van de ouder. Door de kleinschaligheid van gastouderopvang is er veel contact met de kinderen en ouders, dat maakt de gastouderopvang zo persoonlijk. Als gastouder bent u een goed begin bij de ontwikkeling van een kind die word voorbereid op de basisschool. Zoet Gastouderbureau geeft regelmatig leuke cursussen en voorlichtingsmomenten voor gastouders om de kinderen te stimuleren in de ontwikkeling op diverse educatieve manieren. Ook zorgt Zoet Gastouderbureau voor diverse bijeenkomsten met collega gastouders om ervaringen en ideeën met elkaar te delen.

Overstappen ?

Wilt u overstappen naar Zoet Gastouderbureau en ook profiteren van overzichtelijke maandelijkse kosten? Is uw gastouderbureau niet meer actief of bent u niet tevreden, of wil uw gastouder overstappen en u wilt er niet alle administratieve handelingen voor verrichten? Geen Probleem! Zoet Gastouderbureau helpt u daarbij. Dit kunt u eenvoudig doen via het Contact formulier en wij regelen de rest. Graag verwelkomen wij u bij Zoet Gastouderbureau.   

 

Zoet Gastouderbureau: Onze Gastouders

Wij werken enkel en alleen met gecertificeerde gastouders, zo waarborgen we gezamenlijk de kwaliteit en zorg die een kind verdient.  Inmiddels doen we dit al met een heel team enthousiaste en gemotiveerde gastouders. Ons werkterrein oriënteert zich voornamelijk in en rond Rotterdam. Bent u benieuwd of er een gastouder bij u in de buurt een plek beschikbaar heeft? Neem dan contact met ons op via het contact formulier. 

 

Zoet Gastouderbureau werkt samen met BOinK

 

Zoet Gastouderbureau heeft een lidmaatschap bij BOinK. BOinK is de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang. Veel (werkende) ouders brengen hun kind naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouder. Het is belangrijk dat de belangen van deze ouders worden vertegenwoordigd en dat ouders en oudercommissies goed geïnformeerd zijn. De oudercommissie en alle ouders van Zoet Gastouderbureau kunnen gebruik maken van de dienstverlening van BOinK. Wilt u als ouder samen met Zoet Gastouderbureau praten en meebeslissen ter verbetering van de gastouderopvang, dan is wellicht deelname aan de oudercommissie iets voor u. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de link contact.

Privacy Statement

Zoet Gastouderbureau handelt bij de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende worden de gegevens door Zoet Gastouderbureau niet aan derden verstrekt, in uitzondering van de wettelijke verplichting waaronder de GGD en/of belastingdienst. Dit in verband met het voortvloeien uit de wet kinderopvang. De persoonsgegevens in ons verwerkingssysteem PortaBase kunnen door de rechthebbende worden aangepast of verwijderd in overleg met het gastouderbureau. Zoet Gastouderbureau verzend digitale nieuwsbrieven met informatie samenhangend met de dienstverlening aan personen die zijn aangemeld via het intakegesprek en na goedkeuring tijdens dit gesprek door de rechthebbende.  (Informatie betreffende de privacyverklaring vindt u in documenten Zoet als PDF bestand) 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze website plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan ingelogd zijn en het mogelijk maken om te reageren. Enkele cookies worden geplaatst voor analytische doeleinden en voor het tonen van Google Maps, dit zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door onszelf geplaatst, maar door derde partijen (zoals Google). Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen. Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Consumentenbond.